UBND huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở cho ông Lê Văn Hận tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A2, A3, A4), thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
Lượt xem: 101
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NINH HẢI ĐÊN NĂM 2030(19/10/2022 3:49 CH)

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN NINH HẢI(03/10/2022 3:26 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện...(05/07/2022 4:36 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030...(28/06/2022 4:29 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện...(26/08/2021 1:59 SA)

43 người đang online
°