Kế hoạch tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xét xem bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hộ Diêm và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiêu trưởng các trường mẫu giáo, Tiểu học thuộc UBND huyện Ninh Hải

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
Lượt xem: 224
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023(09/11/2023 10:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2023(11/09/2023 9:17 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng năm 2023(12/06/2023 12:12 SA)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ninh Hải năm 2023(17/05/2023 11:06 CH)

Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công...(03/03/2023 7:11 SA)

19 người đang online
°