Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ninh Hải

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
Lượt xem: 165
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NINH HẢI ĐÊN NĂM 2030(19/10/2022 3:49 CH)

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN NINH HẢI(03/10/2022 3:26 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện...(05/07/2022 4:36 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030...(28/06/2022 4:29 CH)

UBND huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở cho ông Lê Văn...(07/08/2020 2:02 SA)

61 người đang online
°