UBND huyện:Họp nghe các ngành và địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022

Đăng ngày 16 - 11 - 2022
Lượt xem: 50
100%

Sáng ngày 15/11/2022, huyện Ninh Hải tổ chức cuộc họp nghe các ngành và địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022. Cuộc họp do Đ/c Trần Minh Thái – Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Toàn cảnh cuộc họp

         Theo báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch (cơ quan Thường trực của 03 chương trình), việc phân bổ vốn chi tiết được triển khai ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND, tính đến nay UBND huyện ban hành quyết định phân bổ vốn sự nghiệp chi tiết với tổng vốn 7.497,16 triệu đồng/98 danh mục dự án ( gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh đối ứng ). Đến ngày 14/11/2022, tổng vốn đã giải ngân là 147,351 triệu đồng, đạt 2% kế hoạch vốn, thực hiện các dự án như: “ Triển khai chương trình OCOP; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn”; “ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”; “ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý KT – XH cho CBCC cấp xã”; “xây dựng cơ sở dữ liệu tìm người – người tìm việc; hỗ trợ giao dịch việc làm; thu nhập phân tích dự báo thị trường lao động, xã Hộ Hải, xã Phương Hải”, các dự án còn lại trong thời gian thực hiện và chưa thực hiện giải ngân.

          Đối với vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022, UBND huyện đã ban ành các quyết định phân bổ chi tiết vốn danh mục, dự án thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các chủ đầu tư với   tổng vốn giai đoạn là 61.455 triệu đồng/20 công trình, dự án và năm 2022 là 18.715 triệu đồng/10 công trình, dự án. Đến nay, đã có 04 công trình được phân bổ chi tiết vốn giai đoạn 2021 – 2025  là 8.020 triệu và năm 2022 là 5.510 triệu đồng, hiện các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hiện tại còn lại 04 công trình các chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ công trình về phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định.

           Trên cơ sở báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo 03 cơ quan chủ quản của từng chương trình tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định tham mưu phê duyệt hồ sơ và dự toán để có cơ sở triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ công trình để đề nghị Tỉnh phân bổ chi tiết vốn thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư (đối với vốn đầu tư) đã được phê duyệt kế hoạch đợt 1 khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản ký đầu tư xây dựng và các quy định về quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân; chỉ đạo các chủ đầu tư (đối với vốn sự nghiệp) đẩy nhanh triển khai thực hiện phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022; định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện theo quy định.

                                                                                                Ái Dung – Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Hải ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023 (19/01/2023 8:46 SA)

Ninh Hải: Tham dự Hội nghị Công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận...(13/01/2023 4:42 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(13/01/2023 10:24 SA)

Chi cục thuế Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức lễ ra quân thu ngân sách năm 2023(03/01/2023 2:45 CH)

Ninh Hải: Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022(02/01/2023 8:21 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Hải ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023 (19/01/2023 8:46 SA)

Ninh Hải: Tham dự Hội nghị Công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao Giấy chứng nhận công nhận...(13/01/2023 4:42 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023(13/01/2023 10:24 SA)

Chi cục thuế Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức lễ ra quân thu ngân sách năm 2023(03/01/2023 2:45 CH)

Ninh Hải: Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022(02/01/2023 8:21 SA)

8 người đang online
°