Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngận sách năm 2020 của Phòng TC-KH đối với đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
Lượt xem: 57
100%

 


TB640.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021(14/07/2022 11:34 SA)

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Tài chính - Kế hoạch(08/01/2021 10:55 SA)

Tin mới nhất

Quyết định về việc công khai vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm...(01/11/2022 1:43 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022(21/07/2022 11:00 SA)

22 người đang online
°