Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngận sách năm 2020 của Phòng TC-KH đối với đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
Lượt xem: 71
100%

 


TB635.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023(22/09/2023 8:17 SA)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023(28/07/2023 6:07 CH)

Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(18/07/2023 8:17 SA)

Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(18/07/2023 8:15 SA)

Quyết định về việc công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây...(07/07/2023 7:51 SA)

59 người đang online
°