Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
Lượt xem: 1.275
100%

 


BC756.pdf | PL_kemBC756.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023(22/09/2023 8:17 SA)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023(28/07/2023 6:07 CH)

Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(18/07/2023 8:17 SA)

Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(18/07/2023 8:15 SA)

Quyết định về việc công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây...(07/07/2023 7:51 SA)

85 người đang online
°