Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Nhơn Hải của Thanh tra huyện

Đăng ngày 09 - 12 - 2021
Lượt xem: 107
100%

 


235.QD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ dân do diện tích đất đã...(30/04/2023 8:06 SA)

Kế hoạch Kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn huyện Ninh Hải(29/03/2023 7:34 SA)

Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022(16/01/2023 10:07 SA)

Kế hoạch kiểm tra Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(12/01/2023 7:56 SA)

Báo cáo công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022(31/12/2022 2:45 CH)

44 người đang online
°