Ninh Hải tổ chức cuộc họp phân bổ nguồn vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất giao kế hoạch đầu tư công năm 2022

Đăng ngày 26 - 07 - 2022
Lượt xem: 186
100%

UBND huyện Ninh Hải vừa tổ chức cuộc họp phân bổ nguồn vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất giao kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Được biết,  theo quyết định số 378 ngày 30/6/2022 của UBND Tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng vốn 61.455 triệu đồng . Trong đó:  vốn ngân sách trung ương: 39.025 triệu đồng ( chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 1.310 triệu đồng; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: 25.455 triệu đồng và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 12.260 triệu đồng ); ngân sách Tỉnh đối ứng: 5.460 triệu đồng; ngân sách huyện đối ứng: 16.970 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo quyết định số 379 ngày 30/6/2022 của UBND Tỉnh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 các chương trình MTQG với tổng vốn 18.715 triệu đồng. Trong đó:  vốn ngân sách trung ương: 10.285 triệu đồng ( chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 110 triệu đồng; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: 5.100 triệu đồng và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 5.075 triệu đồng ); ngân sách Tỉnh đối ứng: 1.540 triệu đồng; ngân sách huyện đối ứng: 6.890 triệu đồng.

Cùng với đó, theo quyết định số 403 ngày 07/7/2022 của UBND Tỉnh về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2022 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị cấp Tỉnh, UBND các huyện, thành phố với tổng vốn 9.677,94 triệu đồng. Trong đó, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 3.384,28 triệu đồng ; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: 876,66 triệu đồng; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 5.417 tỷ đồng...

                                                                                          Ái Dung ( Văn Phòng Cấp ủy và Chính quyền )

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu...(20/09/2023 8:29 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết cuối vụ công tác xây dựng và truyền thông bản tin thời tiết nông...(18/09/2023 9:01 SA)

Ninh Hải: Kiểm tra kết quả thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023(13/09/2023 3:54 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện làm việc với xã Nhơn Hải(31/08/2023 3:27 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát BDD-HĐQT-NHCSXH huyện làm việc tại xã Thanh Hải(27/08/2023 2:15 CH)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu...(20/09/2023 8:29 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết cuối vụ công tác xây dựng và truyền thông bản tin thời tiết nông...(18/09/2023 9:01 SA)

Ninh Hải: Kiểm tra kết quả thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023(13/09/2023 3:54 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện làm việc với xã Nhơn Hải(31/08/2023 3:27 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát BDD-HĐQT-NHCSXH huyện làm việc tại xã Thanh Hải(27/08/2023 2:15 CH)

25 người đang online
°