Ninh Hải: Tổ chức tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 2 năm 2022

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
Lượt xem: 40
100%

Ngày 26/7/2022, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 2 cho tất cả công chức chuyên trách, phụ trách nông thôn mới cấp xã, huyện và trưởng các thôn trên địa bàn huyện Ninh Hải.

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn

 

Nội dung của đợt tập huấn này là hướng dẫn thu thập thông tin hiện trạng xây dựng nông thôn mới so với yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 ban hành theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tham gia lớp tập huấn gồm có các công chức chuyên trách, phụ trách nông thôn mới cấp xã, huyện và Trưởng Ban Phát triển các thôn trên địa bàn huyện, với hơn 50 người tham gia.

Thông qua tập huấn, các công chức chuyên trách, phụ trách nông thôn mới cấp xã, huyện và Trưởng Ban Phát triển các thôn trên địa bàn huyện nắm rõ cách thu thập thông tin, báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách, phụ trách xây dựng nông thôn mới để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

                                                                                               Hợp Đoàn ( Phòng NN&PTNT )

Tin liên quan

Ninh Hải: Hộ gia đình vay vốn thoát nghèo nhờ vốn vay tín dụng chính sách xã hội tại huyện Ninh Hải(05/08/2022 6:46 CH)

UBND huyện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(29/07/2022 8:01 SA)

Ninh Hải tổ chức cuộc họp phân bổ nguồn vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...(26/07/2022 8:27 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người...(25/07/2022 3:35 CH)

Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè(18/07/2022 3:17 CH)

Tin mới nhất

Ninh Hải: Hộ gia đình vay vốn thoát nghèo nhờ vốn vay tín dụng chính sách xã hội tại huyện Ninh Hải(05/08/2022 6:46 CH)

UBND huyện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(29/07/2022 8:01 SA)

Ninh Hải tổ chức cuộc họp phân bổ nguồn vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...(26/07/2022 8:27 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người...(25/07/2022 3:35 CH)

Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện quy định về nuôi trồng thủy sản lồng bè(18/07/2022 3:17 CH)

33 người đang online
°