UBND xã Phương Hải tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thanh niên chuẩn bị nhập ngũ NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Đăng ngày 30 - 01 - 2023
Lượt xem: 67
100%

Nhằm đảm bảo chất lượng trong giao quân, tránh loại trả thanh niên nhập ngũ vì lý do sức khỏe, giao quân đạt chỉ tiêu. Sáng ngày 30/01/2023 UBND xã Phương Hải tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thanh niên chuẩn bị nhập ngũ NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

 

Qua tổ chức khám sức khoẻ, kết quả có 25/25 thanh niên đủ điều kiện tham gia NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 100%. Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, mặt trận, đoàn th, các thành viên Hi đồng NVQS xã, Chi bộ, BQL các thôn trong công tác kiểm tra khám sc kho, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

                                                                                                           Thanh Quy ( UBND xã Phương Hải )

Tin liên quan

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

Tin mới nhất

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

36 người đang online
°