UBND xã Phương Hải tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thanh niên chuẩn bị nhập ngũ NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Đăng ngày 30 - 01 - 2023
Lượt xem: 32
100%

Nhằm đảm bảo chất lượng trong giao quân, tránh loại trả thanh niên nhập ngũ vì lý do sức khỏe, giao quân đạt chỉ tiêu. Sáng ngày 30/01/2023 UBND xã Phương Hải tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thanh niên chuẩn bị nhập ngũ NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

 

Qua tổ chức khám sức khoẻ, kết quả có 25/25 thanh niên đủ điều kiện tham gia NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 100%. Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành, mặt trận, đoàn th, các thành viên Hi đồng NVQS xã, Chi bộ, BQL các thôn trong công tác kiểm tra khám sc kho, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

                                                                                                           Thanh Quy ( UBND xã Phương Hải )

Tin liên quan

Đoàn thanh niên xã Phương Hải tổ chức Kết nạp đoàn viên mới năm 2023 (29/03/2023 2:57 CH)

Phương Hải: Hội nghị Tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước...(29/03/2023 8:53 SA)

UBND xã Phương Hải khảo sát Cầu Ngòi Quạ(29/03/2023 8:48 SA)

Chi hội phó Hội phụ nữ An Nhơn “giỏi việc Hội, đảm việc nhà”(28/03/2023 10:23 SA)

Thanh Niên Tân Hải: Thực hiện tháng Thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập đoàn TNCS...(27/03/2023 3:16 CH)

Tin mới nhất

Đoàn thanh niên xã Phương Hải tổ chức Kết nạp đoàn viên mới năm 2023 (29/03/2023 2:57 CH)

Phương Hải: Hội nghị Tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước...(29/03/2023 8:53 SA)

UBND xã Phương Hải khảo sát Cầu Ngòi Quạ(29/03/2023 8:48 SA)

TÂN HẢI TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO XÃ TÂN HẢI VÀ ĐẠI DIỆN THANH THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ(28/03/2023 3:45 CH)

Tổ chức Hội nghị Tư vấn Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước...(28/03/2023 3:41 CH)

29 người đang online
°