Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
Lượt xem: 51
100%

 


1-ub-huyen-BC-PL-CCHC-NAM-2023-C-THUY_huyentram-08-11-2023_16h09p07(08.11.2023_22h11p41)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(25/01/2024 9:59 SA)

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 9:04 SA)

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 7:54 SA)

Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2024(17/12/2023 10:21 SA)

Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Hải năm 2024(13/12/2023 11:24 CH)

5 người đang online
°