Quyết định Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 03 - 12 - 2023
Lượt xem: 43
100%

 


241123-QD-CKhai-DC-KHVDTC-2023-D2_huuquynh-24-11-2023_14h47p49(25.11.2023_07h20p57)_signed.pdf | 241123-PHU-BIEU-CK-QD-DIEU-CHINH-KHV-23-SD-DAT-_bichvp-24-11-2023_14h10p14.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(04/01/2024 11:51 SA)

Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024(04/01/2024 11:47 SA)

Quyết định công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp 03 Chương trình MTQG năm 2024 từ nguồn ngân sách...(04/01/2024 11:43 SA)

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (11/12/2023 8:36 CH)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023(06/10/2023 11:48 CH)

52 người đang online
°