Ninh Hải: Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đăng ngày 18 - 04 - 2023
Lượt xem: 170
100%

Nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch 149, ngày 10/4/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 

 

Theo đó, yêu cầu các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương quán triệt sâu rộng Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật về an ninh, ATTP tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh, ATTP của cơ quan, đơn vị, địa phương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 2 đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, ATTP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Trong đó, các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và công tác phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm. Trong đó, cần đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an ninh, ATTP.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, phát triển các nguồn và các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng. Bố trí, bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Đồng thời, tăng cương công tác phối hợp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP đến đoàn viên, hội viên và người dân; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, ATTP.

 

Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát về ATTP của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP từ huyện đến xã, thị trấn góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Lãnh đạo UBND huyện đi thăm, tặng quà ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2023).(24/02/2023 8:29 SA)

  Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải đi thăm, tặng quà ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2023).(24/02/2023 8:25 SA)

  Ninh Hải: Khai giảng năm học mới 2022-2023.(05/09/2022 9:32 SA)

  Tin mới nhất

  TĂNG QUYỀN LỢI THỤ HƯỞNG BHYT(15/11/2023 9:09 SA)

  Xã Thanh Hải tổ chức khám mắt miễn phí cho người cao tuổi.(03/06/2023 9:06 SA)

  TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.(29/05/2023 5:19 CH)

  Ninh Hải Triển khai kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên...(17/04/2023 3:41 CH)

  Thị trấn Khánh Hải tổ chức lễ phát động cuộc vận động : “ Toàn dân rèn luyện thân thể...(25/03/2023 11:06 SA)

  58 người đang online
  °