Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 14 - 01 - 2023
Lượt xem: 95
100%

 


5 UB KH 22 PHAT DONG PHONG TRAO THI DUA CCHC 2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023(09/11/2023 10:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2023(11/09/2023 9:17 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng năm 2023(12/06/2023 12:12 SA)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ninh Hải năm 2023(17/05/2023 11:06 CH)

Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công...(03/03/2023 7:11 SA)

87 người đang online
°