Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 18 - 07 - 2023
Lượt xem: 88
100%

 


13723-QD-CKhai-BS-KHVDTC-2023-D2_huuquynh-14-07-2023_15h30p00(14.07.2023_17h15p21)_signed.pdf | 13723-PB-cong-khai-BS-KHV-23.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(04/01/2024 11:51 SA)

Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024(04/01/2024 11:47 SA)

Quyết định công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp 03 Chương trình MTQG năm 2024 từ nguồn ngân sách...(04/01/2024 11:43 SA)

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (11/12/2023 8:36 CH)

Quyết định Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(03/12/2023 3:19 CH)

19 người đang online
°