Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2023

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
Lượt xem: 40
100%

 


1-UB-huyen-BC-PL-CCHC-QUY-III.-2023_aidung-07-09-2023_16h47p36(08.09.2023_10h01p56)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023(09/11/2023 10:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng năm 2023(12/06/2023 12:12 SA)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ninh Hải năm 2023(17/05/2023 11:06 CH)

Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công...(03/03/2023 7:11 SA)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023(14/01/2023 7:10 SA)

93 người đang online
°