Ninh Hải: Kiểm tra kết quả thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2023

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
Lượt xem: 36
100%

Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 12/9/2023, Đoàn kiểm tra huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 trực tiếp tại các xã Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải và Xuân Hải.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại xã Xuân Hải

      Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, trên địa bàn huyện có 100% (08/08) xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã (Thanh Hải) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021 có thêm 03 xã (Tân Hải, Xuân Hải và Tri Hải) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 04/08 xã. Tuy nhiên, việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đều áp dụng Bộ Tiêu chí giai đoạn 2011-2020. Sau khi triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025 với yêu cầu cao hơn và nội dung Bộ tiêu chí bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu khó thực hiện hơn so với giai đoạn trước, nên khi đánh giá lại kết quả thực hiện các tiêu chí đáp ứng giai đoạn 2021-2025 vẫn còn một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, cụ thể:

      - Đối với Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Xã Tân Hải đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt 01 tiêu chí: 18; Xã Xuân Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 15 và 19; Xã Hộ Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 13 và 19; Xã Tri Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 13 và 15; Xã Phương Hải đạt 19/19 tiêu chí; Xã Nhơn Hải đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt 01 tiêu chí: 19; Xã Thanh Hải đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt 01 tiêu chí: 18; Xã Vĩnh Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 18 và 19.

      - Đối với Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: Xã Tân Hải đạt 16/19 tiêu chí, chưa đạt 03 tiêu chí: 6, 13 và 14; Xã Xuân Hải đạt 15/19 tiêu chí, chưa đạt 04 tiêu chí: 6, 14, 16 và 19; Xã Tri Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 13 và 14; Xã Thanh Hải đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt 01 tiêu chí: 6; Xã Hộ Hải đạt 17/19 tiêu chí, chưa đạt 02 tiêu chí: 13 và 19; Xã Phương Hải đạt 18/19 tiêu chí, chưa đạt 01 tiêu chí: 7; Xã Nhơn Hải đạt 15/19 tiêu chí, chưa đạt 04 tiêu chí: 6, 7, 11 và 19; Xã Vĩnh Hải đạt 15/19 tiêu chí, chưa đạt 04 tiêu chí: 7, 10, 11 và 19.

      Trong thời gian còn lại năm 2023, UBND các xã tiếp tục thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới cấp huyện để được tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu...(20/09/2023 8:29 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết cuối vụ công tác xây dựng và truyền thông bản tin thời tiết nông...(18/09/2023 9:01 SA)

Đoàn kiểm tra, giám sát thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện làm việc với xã Nhơn Hải(31/08/2023 3:27 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát BDD-HĐQT-NHCSXH huyện làm việc tại xã Thanh Hải(27/08/2023 2:15 CH)

Huyện Ninh Hải tổ chức chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội kỳ 8/2023(11/08/2023 8:10 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu...(20/09/2023 8:29 SA)

Ninh Hải tổ chức hội nghị sơ kết cuối vụ công tác xây dựng và truyền thông bản tin thời tiết nông...(18/09/2023 9:01 SA)

Đoàn kiểm tra, giám sát thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện làm việc với xã Nhơn Hải(31/08/2023 3:27 CH)

Đoàn kiểm tra, giám sát BDD-HĐQT-NHCSXH huyện làm việc tại xã Thanh Hải(27/08/2023 2:15 CH)

Huyện Ninh Hải tổ chức chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội kỳ 8/2023(11/08/2023 8:10 SA)

40 người đang online
°