Ninh Hải: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
Lượt xem: 34
100%

Sáng ngày 14/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Ninh Hải tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Hải.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung về chuyển đổi số như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; các mục tiêu chương trình chuyển đổi số… Qua đó, nâng cao chất lượng về công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; định hướng, xác định lộ trình, quán triệt mô hình chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm...(27/09/2023 10:14 SA)

Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Ninh Hải(18/09/2023 2:40 CH)

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ...(07/08/2023 2:45 CH)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng 6...(11/06/2023 11:55 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Hải(31/05/2023 9:32 SA)

73 người đang online
°