Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 22 - 09 - 2023
Lượt xem: 68
100%

 


21923-QDCK-PBCT-VON-5-6-23_bichvp-21-09-2023_14h25p16(21.09.2023_23h24p11)_signed.pdf | 20923-pb QĐ CK bpct 2023d9-6.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(04/01/2024 11:51 SA)

Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024(04/01/2024 11:47 SA)

Quyết định công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp 03 Chương trình MTQG năm 2024 từ nguồn ngân sách...(04/01/2024 11:43 SA)

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (11/12/2023 8:36 CH)

Quyết định Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(03/12/2023 3:19 CH)

12 người đang online
°