Ninh Hải: Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Đăng ngày 26 - 03 - 2024
Lượt xem: 72
100%

Sáng ngày 26/3, huyện ủy Ninh Hải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của huyện đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, gắn sát với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị có những mô hình hay, cách làm hiệu quả như thành lập tổ tàu thuyền “Đoàn kết khai thác hải sản trên biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tổ “Trồng nho sạch theo tiêu chuẩn VietGap”; Công trình bức tường tranh Bích họa ven biển có chủ đề “Bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải” dài nhất Việt Nam được trao bằng xác lập kỷ lục; nổi bật nhất là mô hình mỗi xã xây dựng 01 tuyến đường hoa, cây xanh góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc, địa phương được khơi dậy, giữ gìn và phát huy, hình thành những phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công tác xã hội hóa về đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa ngày càng phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng.

Đ/c Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ninh Hải đề nghị: cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành thói quen, lối sống, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế trong quá trình đô thị hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh Ninh Thuận nói chung, huyện Ninh Hải nói riêng phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đề ra./.

Tin liên quan

Thường trực huyện ủy Ninh Hải làm việc với Đảng ủy xã Phương Hải(17/04/2024 3:17 CH)

Thường trực Huyện ủy Ninh Hải làm việc với Trung tâm y tế huyện(12/04/2024 2:26 CH)

Thường trực Huyện ủy Ninh Hải làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải(10/04/2024 4:50 CH)

Ninh Hải: Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị,...(10/04/2024 4:47 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hải về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển...(04/04/2024 10:07 SA)

Tin mới nhất

Thường trực huyện ủy Ninh Hải làm việc với Đảng ủy xã Phương Hải(17/04/2024 3:17 CH)

Thường trực Huyện ủy Ninh Hải làm việc với Trung tâm y tế huyện(12/04/2024 2:26 CH)

Thường trực Huyện ủy Ninh Hải làm việc với Đảng ủy xã Tân Hải(10/04/2024 4:50 CH)

Ninh Hải: Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị,...(10/04/2024 4:47 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hải về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển...(04/04/2024 10:07 SA)

92 người đang online
°