Phương Hải tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 29 - 03 - 2024
Lượt xem: 49
100%

Sáng ngày 29/03/2024, Hội đồng nhân dân xã Phương Hải tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) HĐND xã khoá XII nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Tại kỳ họp các đại biểu tham dự nghe UBND xã thông qua báo cáo tóm tắt quy hoạch chi tiết 1/500; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư công năm 2024 xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ban Kinh tế- xã hội HĐND xã Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư công năm 2024 xã Phương Hải.

Tin liên quan

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

Tin mới nhất

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

113 người đang online
°