Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Hải tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng ngày 29 - 03 - 2024
Lượt xem: 45
100%

Sáng ngày 29/3/2024, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về tham dự đại hội, có ông: Dương Đăng An – Phó Chủ tịch mặt trận huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 67 đại biểu chính thức.

 

Đại hội lần này có tiêu đề hành động “Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Nhơn Hải ấm no, hạnh phúc”.

Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQ Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029: 35 đồng chí. UBMTTQ Việt Nam xã khóa X, họp phiên thứ nhất hiệp thương cử Ban thường trực: 3 đ/c và cử các đ/c trong Ban thường trực giữ các chức danh: Nguyễn Đức Thanh (tái cử) giữ chức danh Chủ tịch; Phạm Hoàng Việt (tái cử) giữ chức danh Phó Chủ tịch và Nguyễn Thị Hồng Kiều, giữ chức danh Ủy viên thường trực. Đại hội cử đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp huyện 16 đại biểu, trong đó: 4 đại biểu đương nhiên và 12 đại biểu tiêu biểu hiệp thương tại đại hội.

Tin liên quan

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

Tin mới nhất

Vĩnh Hải: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của...(20/04/2024 8:58 CH)

Đảng ủy xã Phương Hải tổ chức cuộc họp triển khai viết lịch sử Đảng bộ xã Phương Hải, giai đoạn...(19/04/2024 4:21 CH)

Hội nghị tổng kết thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải nhiệm kỳ 2021-2023 và triển khai công tác bầu...(19/04/2024 3:56 CH)

THỊ TRẤN KHÁNH HẢI TỔ CHỨC THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CHIẾN SĨ MỚI TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN(19/04/2024 3:38 CH)

Thanh Hải tổ chức lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I năm 2024 (19/04/2024 10:11 SA)

105 người đang online
°