Hội CCB huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024

Đăng ngày 02 - 07 - 2024
Lượt xem: 49
100%

Sáng ngày 2/7, Hội CCB huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Phú Văn Trạng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy đến dự.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã phát triển rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành động lực thúc đẩy mọi hoạt động công tác Hội không ngừng phát triển; nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng chi Hội, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên.

Phong trào tập hợp các thế hệ Cựu chiến binh, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đến nay toàn huyện có 9 cơ sở Hội, 50 Chi hội và 921 hội viên. Hội đã triển khai thực hiện, tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động CCB, cựu Quân nhân phù hợp với từng đối tượng, với phương châm hướng về cơ sở, sâu sát đến chi Hội, hội viên, coi việc xây dựng cơ sở Hội là nền tảng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế hiệu quả”, nâng cao đời sống cho hội viên được các cấp Hội thường xuyên động viên, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và làm giàu hợp pháp. Trong 5 năm qua giảm 5 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo; xóa 26 căn nhà tạm nhà dột nát, trong đó xây dựng 4 nhà “Tình đồng đội”. Hiện nay toàn Hội còn 5 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo.

          Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”; “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh – sạch – đẹp”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cải cách hành chính”, tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…Từ những kết quả đạt được trong các phong trào, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Thời gian tới, các thế hệ Cựu chiến binh tiếp tục đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cựu chiến binh.

Tăng cường sự đoàn kết, tuyên truyền, vận động tập hợp hội viên, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giữ vững, thực hiện tốt đường lối, cương lĩnh của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch. Đồng thời phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chính sau: Trên 98% gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”; phấn đấu vận động 70% Cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ Cựu quân nhân. Giảm tỷ lệ hộ Cựu chiến binh nghèo từ 1 – 1,5%; riêng các xã nghèo miền núi giảm 4% theo tiêu chí nghèo đa chiều của Chính phủ; phấn đấu không còn nhà tạm, nhà dột nát của hội viên CCB trên địa bàn huyện./.

Tin liên quan

Ninh Hải: Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính...(09/07/2024 9:47 CH)

NHCSXH huyện Ninh Hải học tập các các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...(05/07/2024 2:51 CH)

Ninh Hải tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII(28/06/2024 10:22 SA)

Thường trực huyện ủy Ninh Hải tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhơn Hải.(26/06/2024 2:39 CH)

Ninh Hải: Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ.(25/06/2024 9:17 CH)

Tin mới nhất

Ninh Hải: Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính...(09/07/2024 9:47 CH)

NHCSXH huyện Ninh Hải học tập các các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...(05/07/2024 2:51 CH)

Ninh Hải tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII(28/06/2024 10:22 SA)

Thường trực huyện ủy Ninh Hải tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhơn Hải.(26/06/2024 2:39 CH)

Ninh Hải: Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ.(25/06/2024 9:17 CH)

57 người đang online
°