Thông tin lãnh đạo, đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã Nhơn Hải

Đăng ngày 01 - 01 - 2024
Lượt xem: 833
100%

 

I. Thông Tin lãnh đạo:

1. Chủ tịch UBND xã: Ông Nguyễn Công Đại                               điện thoại DĐ 0944343435               

2. Phó chủ tịch (phụ trách kinh tế): Ông. Lê Văn Phi                    điện thoại DĐ 0902793527

3. Phó chủ tịch (phụ trách văn xã): Bà. Nguyễn Thị Hồng Liên           điện thoại DĐ 0916366919

 II. ĐẶC ĐIÉM,TÌNH HÌNH:

1. Đăc điếm tự nhiên:

- Xã Nhơn Hải được hình thành trước năm 1975; nằm phía Đông Bắc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm huyện 10 km, ranh giới hành chính: Phía đông giáp với xã Thanh Hải, Phía nam giáp với Biển., Phía tây giáp với xã Tri Hải, Phía bắc giáp với Núi.

- Nhân dân Xã Nhơn Hải chuyên sống nghề nông là chủ yếu; có 85% dân số làm nông nghiệp; 15% buôn bán, dịch vụ, sản xuất muối, thợ mộc, hồ, hàn tiện; Điều kiện khí hậu không được thuận lợi; nắng nhiều, ít mưa không có nguồn nước mương, sông ngòi, dựa vào lượng nước mưa hàng năm nhân dân đào ao, giếng khai thác nguồn nước ngầm đế phục vụ sản xuất chăn nuôi, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất.

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội: 

- Xã Nhơn Hải có 06 thôn hành chính với tổng số 4.456 hộ/16.588 nhân khẩu.

- Tổng diện tích tụ nhiên là 3.099,18 ha. Trong đó đất nông nghiệp 1.228,04 ha; đất lâm nghiệp 900,62ha; đất nuôi trồng thủy sản 9,6ha; đất phi nông nghiệp 400,47ha; đất chưa sử dụng 216,02ha;

- Cây trồng chính trên địa bàn xã: Chuyên trồng cây hành tím, cây tỏi ta, cây nho, cây táo và các loại hoa màu khác như ớt, cà chua, ngò; số diện tích còn lại bỏ hoang do không chủ động nguồn nước nên sản xuất không hết diện tích.

- Vật nuôi: Chủ yếu là bò, dê, cừu, heo,gà

- Về cơ sở hạ tầng: Hiện nay có 100% dân số sử dụng điện; Có 2 trục đường chính đi qua xã đó là Tỉnh lộ 702 và đường Kiền Kiền Vĩnh hy (708). Trên địa bàn xã có đường Ô tô đến trung tâm xã và các thôn; có 01 Truông Trung học phổ thông lầu hóa, 01 Trường Trung học cơ sở lầu hóa, 2 trường tiểu học lầu hóa, 1 trường Mau giáo (có 3 cơ sở phụ trên địa bàn thôn). Có trạm y tế; có 02 công trình nước sinh hoạt đó là công trình nuức từ xã Vĩnh Hải dẫn về phục vụ cho thôn Mỹ Tường 2 do Trung tâm NS & VSMT tỉnh Ninh Thuận quản lý và Công ty cổ phần cấp nước Ninh thuận ; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch ( nước máy) và 98% hộ gia đình có nhà tiêu họp vệ sinh.

* Tổng quát về tình hình xã hội: Hộ nghèo năm 2020 có 118 hộ/ 220 khẩu, (Trong đó: Hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 56 hộ). Hộ nghèo theo tiêu chuẩn nông thôn mới còn 46 hộ /4.400 hộ, tỉ lệ 1,05% . đa sô nhân dân heo đạo Phật truyền thống.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã:

- Xây dựng các báo cáo, tờ trình, kế họach, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung về Kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh và tố chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân xã ban hành

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phâm, tài sản, các quyen và lợi ích họp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

-   Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã, điều chinh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuấn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho úy ban nhân dân xã

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch Uy ban nhân dân xã là người đứng đầu úy ban nhân dân xã có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của ủy ban nhân dân, các thành viên Ưy ban nhân dân xã.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tố chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phấm, tài sản, các quyền và lợi ích họp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Quản lý vả tố chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch úy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch úy ban nhân dân.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

-    Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND XÃ NHƠN HẢI(11/10/2016 9:43 CH)

18 người đang online
°