Phòng Nông nghiệp và PTNN

Đăng ngày 25 - 01 - 2015
Lượt xem: 913
100%

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

1. Lãnh đạo cơ quan

1.1.Trưởng phòng: Ông. Trần Hữu Nhân

- Số điện thoại: 0683.500.123

- Email: huunhan@ninhthuan.gov.vn

1.2. Phó trưởng phòng: Ông. Lê Văn Ngọc

- Số điện thoại: 0167.597.0170

- Email: vanngoc@ninhthuan.gov.vn

1.3. Phó trưởng phòng: Ông. Trần Ngọc Phận

- Số điện thoại: 0196.675.674

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

    Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: pnnptnt_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.076

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội Nông dân huyện tham gia sinh hoạt với các Chi hội nông dân trên địa bàn huyện.(17/06/2024 10:51 SA)

Thông tin, quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ...(01/01/2024 2:10 SA)

Báo cáo sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Hè Thu năm 2017 gắn với liên kết doanh nghiệp...(04/08/2017 10:47 CH)

Báo cáo sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ Hè Thu năm 2017 gắn với liên kết doanh nghiệp...(04/08/2017 10:47 CH)

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(11/10/2016 9:43 CH)

77 người đang online
°