Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 25 - 01 - 2015
Lượt xem: 644
100%

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

1. Lãnh đạo

1.1 Trưởng phòng: Ông. Võ Thể

- Số điện thoại: 0683.507.660

- Địa chỉ mail: vothe1969@gmail.com

1.2 Phó Trưởng phòng: Ông. Trần Duy Dũng

- Số điện thoại: 0975.587.440

- Địa chỉ mail: duydung@ninhthuan.gov.vn

2. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

   Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: ptnmt_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.420

3. Chức năng nhiệm vụ:Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biển.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và...(31/12/2026 2:11 SA)

Phòng Tài nguyên và môi trường(11/10/2016 9:43 CH)

91 người đang online
°