Phòng Tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 2.699
100%

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

                         Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

Email: ptnmt_nh@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0683.873.420

 

Trưởng phòng: Trương Trọng Duy

Điện thoại: 098 961 6362

Email: trongduy@ninhthuan.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn

Điện thoại: 090 918 9559

Email: tatuan@ninhthuan.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường và biển.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin lãnh đạo, quá trình hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và...(31/12/2026 2:11 SA)

Phòng Tài nguyên và Môi trường(25/01/2015 7:58 CH)

76 người đang online
°