Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải lễ đón nhận danh hiệu Thôn Văn hóa.

Đăng ngày 12 - 04 - 2015
Lượt xem: 1.694
100%

Sáng ngày 12/4/2015, tại nhà cộng đồng Thôn Thái An, Đảng ủy – HĐND – UBND -UBMTTQVN xã Vĩnh Hải và cán bộ đảng viên, nhân dân thôn Thái An đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Kính – Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ninh Hải và đông đảo nhân dân thôn Thái An.

 

                   

 

                   

                Đ/c Nguyễn Văn Kính - Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy công nhận và phát biểu chỉ đạo

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Hải đã quan tâm chỉ đạo nhân dân địa phương tích cực thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn xã có 05 thôn đã tổ chức phát động xây dựng thôn văn hoá đạt 100% trong đó có 3/5 thôn được công nhận danh hiệu thôn cấp huyện.

Thôn văn hóa Thái An xã Vĩnh Hải sau nhiều năm phát động xây dựng thôn văn hóa đã được sự quan tâm của các cấp, các ngành của huyện, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ và chính quyền xã, đặc biệt sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của Ban vận động thôn Thái An cùng toàn thể các gia đình, dòng họ, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức kinh tế - xã hội, của những người con xa quê. Thôn Thái An đã biết nêu cao tinh thần đoàn kết, quy tụ sức mạnh tổng hợp cả cộng đồng dân cư, triển khai có hiệu quả hương ước thôn nên đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực:

            - Về phát triển kinh tế: nhân dân đã tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, năng suất nho, táo, hành, tỏi, nuôi tôm…không ngừng được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước, góp phần đưa đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Số hộ khá ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm chỉ còn 0.3%.

            - Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: thôn luôn luôn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp giữa các gia đình, dòng họ và các thành viên trong thôn bằng  việc phát huy tình làng, nghĩa xóm, thực hiện tốt nếp sống văn minh, đấu tranh loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, cùng nhau thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hàng năm tỷ lệ gia đình đạt  danh hiệu gia đình văn hóa tăng. Nhiều gia đình được Ban vận động thôn, UBND huyện, tỉnh khen thưởng như hộ gia đình ông Võ Văn Bảy là nông dân sản xuất giỏi. Ban vận động thôn họat động có hiệu quả và trách nhiệm trong  việc vận động các gia đình, dòng họ thực hiện tốt hương ước thôn và vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

           

                                                      Ngày Hội Đoàn kết toàn dân tộc 18/11 thôn Thái An

            

                                                    Ông. Võ Văn Bảy nông dân sản xuất giỏi thôn Thái An

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua ngày 12/3/2015 UBND huyện Ninh Hải quyết định công nhận thôn Thái An đạt danh hiệu Thôn Văn hóa cấp huyện. Đây là một vinh dự lớn cho cán bộ và nhân dân thôn Thái An nói riêng, xã Vĩnh Hải nói chung.

Phát biểu tại lễ đón nhận thôn văn hóa, đồng chí Nguyễn Văn Kính – Phó Chủ tịch UBND huyện  ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân trong thôn đạt được trong những năm qua đồng thời đồng chí cũng mong muốn cán bộ và nhân dân trong thôn cần phát huy tình đoàn kết hơn nữa để hoàn thành mọi kế hoạch chỉ tiêu, phương hướng đã đề ra, để giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xã Đoàn Phương Hải xây dựng công trình "Gắn biển báo an toàn giao thông trên các tuyến đường...(08/06/2022 9:28 SA)

Sáng ngày 23/7/2018, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải tham dự Hội nghị trực tuyến do Toà án Nhân...(25/07/2018 11:29 CH)

Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức(12/10/2016 9:44 CH)

Huyện Ninh Hải đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2014.(07/03/2015 8:03 CH)

Huyện ủy Ninh Hải họp giao ban bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn đầu năm mới 2015 (01/03/2015 8:02 CH)

49 người đang online
°