Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 12 - 10 - 2016
Lượt xem: 647
100%

Căn cứ: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 261/TTr-PNV ngày 04/10/2016 và báo cáo thẩm định số 290/BC-PTP ngày 04/10/2016 của Phòng Tư pháp.

 

 Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải xây dựng, ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND - Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đính kèm Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND (QD-11-2016-UBND-NH-07102016.pdf)

 (QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CBCCVC.docQUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CBCCVC.docPHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CBCCVC.doc)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xã Đoàn Phương Hải xây dựng công trình "Gắn biển báo an toàn giao thông trên các tuyến đường...(08/06/2022 9:28 SA)

Sáng ngày 23/7/2018, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải tham dự Hội nghị trực tuyến do Toà án Nhân...(25/07/2018 11:29 CH)

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải lễ đón nhận danh hiệu Thôn Văn hóa. (12/04/2015 8:10 CH)

Huyện Ninh Hải đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2014.(07/03/2015 8:03 CH)

Huyện ủy Ninh Hải họp giao ban bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn đầu năm mới 2015 (01/03/2015 8:02 CH)

104 người đang online
°