Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 07 - 11 - 2016
Lượt xem: 539
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/TG, ngày 19/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 02/11/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng Hướng dẫn số 17-HD/TG triển khai và tổ chức thực hiện từ cấp huyện đến cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

 

 Chi tiết Hướng dẫn số 17-HD/TG ngày 02/11/2016: HD-17-TG-02112016.pdf

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sáng 20/3/2019, Đảng ủy Thị trấn Khánh Hải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ...(19/03/2019 11:58 CH)

Đảng bộ huyện Ninh Hải: Những kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày...(13/04/2018 11:16 CH)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Những Tấm gương làm theo Bác"(31/01/2018 11:07 CH)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết...(18/09/2017 10:51 CH)

Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong...(18/09/2017 10:51 CH)

36 người đang online
°