Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 2.072
100%

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

1. Địa chỉ cơ quan:  Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: pgddt_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0683.873.045

2. Lãnh đạo

2.1 Trưởng phòng:

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

2.2 Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Ngô Viên

- Số điện thoại: 0932.037.270

- Địa chỉ Email: ngovien@ninhthuan.gov.vn

1.3 Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thanh Vân

- Số điện thoại: 01262.482.338

- Địa chỉ Email: phamvan.ninhhai@gmail.com

3. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sơ đồ tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo(31/12/2026 2:09 SA)

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NINH HẢI HƯỞNG ỨNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI" NĂM 2021(04/03/2021 1:37 SA)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH CẤP HUYỆN LẦN THỨ XIV NĂM HỌC...(04/02/2021 1:37 SA)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm...(02/12/2020 1:37 SA)

115 người đang online
°