Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện NInh Hải

Đăng ngày 10 - 03 - 2017
Lượt xem: 497
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng,...(10/03/2017 10:22 CH)

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm...(10/02/2017 10:23 CH)

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm...(10/02/2017 10:23 CH)

Về việc thực hiện Bộ thủ thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo(05/12/2016 10:03 CH)

Về việc thực hiện Bộ thủ thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo(05/12/2016 10:02 CH)

26 người đang online
°