Về việc thực hiện Bộ thủ thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo

Đăng ngày 05 - 12 - 2016
Lượt xem: 53
100%

 

Công văn số 3747/UBND-NC ngày 05/12/2016 của UBND huyện Ninh Hải   

Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng,...(10/03/2017 10:22 CH)

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng,...(10/03/2017 10:22 CH)

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm...(10/02/2017 10:23 CH)

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm...(10/02/2017 10:23 CH)

Về việc thực hiện Bộ thủ thủ tục hành chính trên lĩnh vực tôn giáo(05/12/2016 10:03 CH)

73 người đang online
°