Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước từ năm 2011 đến nay theo Văn bản số 70/HĐND-VP ngày 29/5/2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày 03 - 07 - 2018
Lượt xem: 255
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận thanh tra đất đai xã Tri Hải(21/03/2019 12:06 SA)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018(22/02/2019 12:04 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018(28/01/2019 12:05 SA)

Kết luận thanh tra đất đai xã Phương Hải(21/01/2019 12:06 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện nguồn kinh phí BHXH và nguồn...(17/12/2018 12:06 SA)

85 người đang online
°