Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đăng ngày 18 - 03 - 2019
Lượt xem: 407
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch giám sát việc nhận khoán bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo bền vững...(07/08/2020 1:13 SA)

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mô hình "Cánh đồng...(06/05/2019 12:09 SA)

Kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng...(03/05/2019 12:09 SA)

Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác chuyển đối cơ cấu cây trồng và mô hình Cánh đồng lớn xã...(05/03/2019 12:02 SA)

Chương trình giám sát của Ban dân Tộc HĐND huyện năm 2019 (22/01/2019 12:02 SA)

63 người đang online
°