Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch giám sát việc nhận khoán bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Vĩnh Hải giai đoạn 2018-2020

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
Lượt xem: 340
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mô hình "Cánh đồng...(06/05/2019 12:09 SA)

Kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng...(03/05/2019 12:09 SA)

Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải từ đầu nhiệm...(18/03/2019 12:02 SA)

Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác chuyển đối cơ cấu cây trồng và mô hình Cánh đồng lớn xã...(05/03/2019 12:02 SA)

Chương trình giám sát của Ban dân Tộc HĐND huyện năm 2019 (22/01/2019 12:02 SA)

13 người đang online
°