UBND tình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Hải

Đăng ngày 03 - 01 - 2019
Lượt xem: 766
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2019(17/07/2020 1:04 SA)

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(16/05/2019 12:12 SA)

Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018(29/03/2019 12:04 SA)

Kết luận thanh tra đất đai xã Tri Hải(21/03/2019 12:06 SA)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018(22/02/2019 12:04 SA)

89 người đang online
°