Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai - xây dựng

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
Lượt xem: 811
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (05/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (30/01/2019 12:02 SA)

Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Năm 2019 (15/01/2019 12:02 SA)

Kế hoạch giám sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện của Ban Pháp...(02/08/2018 11:32 CH)

Ninh Hải: Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện...(19/06/2018 11:24 CH)

67 người đang online
°