Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp phiên họp thứ ba

Đăng ngày 01 - 04 - 2021
Lượt xem: 288
100%

Ngày 31/3/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp phiên họp thứ ba của UBBC huyện nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Thành Phú - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì. Cùng tham dự có các thành viên Ủy ban bầu cử huyện theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

 

Tại phiên họp, sau khi nghe Trưởng Phòng Nội vụ (Ủy viên kiêm thư kỷ Ủy ban bầu cử huyện) báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (tính đến ngày 31/3/2021); ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

 

Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

Những nhiệm vụ đề ra trong phương hướng thực hiện tại phiên họp thứ hai của UBBC đến nay, các Tiểu ban đã chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả và đúng tiến độ hoạch định như: phê duyệt khu vực bỏ phiếu (70 khu vực bỏ phiếu/09 xã-thị trấn ); triển khai treo các băng rôn, pano; ghi đĩa CD để tuyên truyền cuộc bầu cử; triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo;…

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác hiệp thương lần 2 cấp huyện đảm bảo theo luật định về số lượng và thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

* Cấp huyện (so với hiệp thương lần 1):

- Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 26 người, đạt tỷ lệ 43,3% (tăng 14 người).

- Đại biểu nữ: 25 người, đạt tỷ lệ 41,7% (tăng 03 người).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 06, đạt tỷ lệ 10% (tăng 02 người).

- Đại biểu là người ngoài đảng: 09 người, đạt tỷ lệ 15% (tăng 01 người).

- Đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đạt tỷ lệ 46,7% (14/30 người).

* Cấp xã (so với hiệp thương lần 1, Khánh Hải giảm 01)

STT

Đơn vị hành chính

Số đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu

số đại biểu do Hội nghị hiệp thương giới thiệu

1

Thị trấn Khánh Hải

10

29

59

2

Xã Tri Hải

9

26

48

3

Xã Phương Hải

6

25

50

4

Xã Nhơn Hải

8

28

52

5

Xã Thanh Hải

7

26

52

6

Xã Vĩnh Hải

6

25

50

7

Xã Xuân Hải

9

28

56

8

Xã Hộ Hải

8

26

52

9

Xã Tân Hải

6

26

52

Tổng

9

69

239

471

 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các thành viên UBBC, các Tiểu Ban Bầu cử tập trung triển khai các khẩn trương, hiệu quả các nội dung sau: Hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu; Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tính nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND và công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3; Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ bầu cử (trước ngày 03/4/2021); Chuẩn bị nội dung, báo cáo để HĐND tỉnh giám sát và để Đoàn Kiểm tra số 2 - Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử; Các Tiểu ban phụ trách công tác bầu cử, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác tuyên truyền và hướng dẫn công tác bầu cử các xã- thị trấn; Tham mưu thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Kế hoạch phòng chống Covid -19 trong công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn Ủy ban bầu cử thị trấn Khánh Hải các quy định làm mẫu, điểm tại khu vực bỏ phiếu trụ sở khu phố Ninh Chữ 2;  Tham mưu đề nghị các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị địa phương chủ động treo băng rol tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với thành viên theo quy định.

 Đối với UBND các xã, thị trấn: chính quyền địa phương và lực lượng công an rà soát những kiến nghị và khiếu nại của người dân; Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn báo cáo tiến độ công tác bầu cử đúng theo thời gian quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban bầu cử huyện Ninh Hải ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân...(03/06/2021 1:47 SA)

Ủy ban bầu cử huyện ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu...(28/05/2021 1:47 SA)

Chương trình hành động và Tiểu sử tóm tắt của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện(15/05/2021 1:46 SA)

54 người đang online
°