Ủy ban bầu cử huyện ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Hải khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 28 - 05 - 2021
Lượt xem: 261
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban bầu cử huyện Ninh Hải ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân...(03/06/2021 1:47 SA)

Chương trình hành động và Tiểu sử tóm tắt của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện(15/05/2021 1:46 SA)

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp phiên họp...(01/04/2021 1:41 SA)

19 người đang online
°