Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ninh Hải

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
Lượt xem: 221
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định điều động công chức (Trần Văn Trình)(11/04/2024 8:04 SA)

Quyết định điều động công chức (Hà Lai)(15/03/2024 8:06 SA)

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(25/01/2024 9:59 SA)

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 9:04 SA)

Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế trong khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ...(24/01/2024 7:54 SA)

22 người đang online
°