Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngận sách năm 2021 của Phòng TC-KH đối với đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
Lượt xem: 82
100%

 


TB638.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định Về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(03/12/2023 3:19 CH)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023(06/10/2023 11:48 CH)

Quyết định công khai phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023(22/09/2023 8:17 SA)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023(28/07/2023 6:07 CH)

Quyết định về việc công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023(18/07/2023 8:17 SA)

23 người đang online
°