Báo cáo tổng kết Chỉ thị 03-CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ( Ngày 01/11/2015 đến 30/9/2021 )

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
Lượt xem: 122
100%

 


794_bc tổng kết chỉ thị 03.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận Thanh tra Trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo...(01/11/2023 3:21 CH)

Kết luận thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ dân do diện tích đất đã...(30/04/2023 8:06 SA)

Kế hoạch Kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn huyện Ninh Hải(29/03/2023 7:34 SA)

Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022(16/01/2023 10:07 SA)

Kế hoạch kiểm tra Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(12/01/2023 7:56 SA)

98 người đang online
°