UBND huyện Ninh Hải họp lấy ý kiến công nhận xã Phương Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
Lượt xem: 45
100%

Sáng ngày 15/3/2023, UBND huyện Ninh Hải tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết, để đề nghị UBND Tỉnh xét công nhận xã Phương Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Ông Nguyễn Khắc Hoà – phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao trên địa bàn xã Phương Hải; kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 đối với xã Phương Hải.

Qua đó, 100% đại biểu dự họp đồng ý xã Phương Hải  đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đề nghị UBND huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Đến nay, xã Phương Hải đạt 19/19 tiêu chí, tương đương 75/75 chỉ tiêu  xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định  504/QĐ-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương nỗ lực, quyết tâm từ lãnh đạo, chuyên viên đến nhân dân xã Phương Hải đã đồng tâm hiệp lực, đề cao vai trò phối hợp, tinh thần trách nhiệm của  các ban ngành đoàn thể  trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, chỉ ra hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo xã Phương Hải tiếp tục duy trì tốt các tiêu chí, trước tiên phải chủ động phấn đấu, phát triển không ngừng các tiêu chí; yêu cầu các ban ngành đoàn thể tiếp tục chung tay rà soát, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ trình cấp Tỉnh.

                      Thu Đông ( Trung tâm VHTT – TT)

Tin liên quan

Hội nông dân tỉnh giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Dự án “Nuôi Gà ta truyền thống” cho xã Tân Hải(29/03/2023 3:11 CH)

UBND xã Phương Hải tổ chức bàn giao bò thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững...(29/03/2023 3:04 CH)

Hội Cựu chiến binh xã Phương Hải thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo trong cán bộ hội viên(29/03/2023 8:57 SA)

Ninh Hải: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,44% vào cuối năm 2023(27/03/2023 3:47 CH)

Hiệu quả từ hoạt động vốn vay giúp hội viên Phụ nữ thị trấn Khánh Hải giảm nghèo (24/03/2023 8:37 SA)

Tin mới nhất

Hội nông dân tỉnh giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Dự án “Nuôi Gà ta truyền thống” cho xã Tân Hải(29/03/2023 3:11 CH)

UBND xã Phương Hải tổ chức bàn giao bò thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững...(29/03/2023 3:04 CH)

Hội Cựu chiến binh xã Phương Hải thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo trong cán bộ hội viên(29/03/2023 8:57 SA)

Ninh Hải: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,44% vào cuối năm 2023(27/03/2023 3:47 CH)

Hiệu quả từ hoạt động vốn vay giúp hội viên Phụ nữ thị trấn Khánh Hải giảm nghèo (24/03/2023 8:37 SA)

9 người đang online
°