Chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2023

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
Lượt xem: 120
100%

 


17-Vv-chan-chinh-day-manh-cong-tac-CCHC-2022-2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2023(09/11/2023 10:39 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2023(11/09/2023 9:17 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng năm 2023(12/06/2023 12:12 SA)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ninh Hải năm 2023(17/05/2023 11:06 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023(14/01/2023 7:10 SA)

31 người đang online
°