Kế hoạch giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

Đăng ngày 01 - 11 - 2016
Lượt xem: 179
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về kết quả xử phạt vi phạm hành...(10/08/2020 1:13 SA)

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (05/04/2019 12:07 SA)

Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (30/01/2019 12:02 SA)

Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Năm 2019 (15/01/2019 12:02 SA)

Kế hoạch giám sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện của Ban Pháp...(02/08/2018 11:32 CH)

47 người đang online
°