Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 11 - 10 - 2016
Lượt xem: 1.140
100%

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

 

1. Địa chỉ cơ quan: Khu Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải.

                                 Số 376, Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

- Email: pldtbxh_nh@ninhthuan.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0686.299.177

2. Lãnh đạo cơ quan

2.1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc

- Số điện thoại: 0918.516.336

- Email: nvngoc@ninhthuan.gov.vn

2.2. Phó Trưởng phòng:

- Số điện thoại:

- Email: thnam@ninhthuan.gov.vn

3. Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin, quá trình thành lập phát triển, chức năng nhiệm vụ của phòng Lao động - Thương binh và...(31/12/2026 2:10 SA)

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm...(22/12/2016 10:08 CH)

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải cuối năm...(22/12/2016 10:08 CH)

56 người đang online
°