Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
Lượt xem: 135
100%

 


789_CÔNG KHAI THỰC HIỆN DT 6 THÁNG NĂM 2022.pdf

Tin liên quan

Về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021(10/11/2022 4:42 CH)

Quyết định về việc công khai vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm...(01/11/2022 1:43 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo Công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương quý I năm 2024...(09/04/2024 11:57 CH)

Thông báo Lịch thẩm định quyết toán ngân sách xã năm 2023(05/02/2024 1:48 CH)

Thông báo Lịch thẩm tra xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023(01/02/2024 1:50 CH)

Quyết định công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(04/01/2024 11:51 SA)

Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024(04/01/2024 11:47 SA)

58 người đang online
°