Quyết định về việc công khai vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 ( đợt 1 )

Đăng ngày 01 - 11 - 2022
Lượt xem: 64
100%

 


1385_signed.pdf

Tin liên quan

Về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021(10/11/2022 4:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022(21/07/2022 11:00 SA)

Tin mới nhất

Về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021(10/11/2022 4:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(01/11/2022 1:42 CH)

Quyết định về việc công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (01/11/2022 1:41 CH)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2022(10/10/2022 11:04 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022(21/07/2022 11:00 SA)

80 người đang online
°